Omgaan met hersenletsel

Er is niet één hersenletsel hetzelfde en voor iedereen zijn de gevolgen verschillend en hoe kun je daarmee omgaan. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie),gedrag en persoonlijkheid.

Neuroffibromatose2 is een aandoening aan het centrale zenuwstelsel. Net als andere soorten van hersenletsel (beroerte, alzheimer, zuurstoftekort of een “simpel” (verkeers)ongeval) heeft NF2 ook gevolgen, welke soms zichtbaar, maar ook vaak onzichtbaar kunnen zijn voor de buitenwereld.

Hoewel ‘hersenletsel’ op zichzelf juist vaak enorm verschillend kan zijn, heeft het ook raakvlakken. In de sub-pagina’s hieronder lees je wat mentale hersenletsel nu eigenlijk inhoud en zie je dingen/symtomen waarvan je eerder de oorzaak of de reden van het bestaan niet eens wist. Net als enkele -wellicht herkenbare- punten en het ermee omgaan.